หน้าแรก

eSports SIM

คำถามที่พบบ่อย

League

 • เที่ยงคืน - เที่ยงวัน
อัตราค่าบริการ:

โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 50 สตางค์ (คิดตามจริงเป็นวินาที), เล่นเน็ต เมกะไบท์ละ 50 สตางค์, SMS ข้อความละ 2 บาท, MMS ครั้งละ 3 บาท, และ WiFi นาทีละ 1 บาท (อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดเพิ่มเติม www.truemove-h.com

*ต่ออายุโปรหลัก โดยอัตโนมัติ เดือนละ 100 บ. นาน 12 เดือน
กรณีที่ต่ออายุไม่สำเร็จ สามารถสมัครใหม่ได้ด้วยตนเองที่
*900*8852*
(ค่าบริการ 100 บาท ไม่รวม VAT)

ช่องทางการจำหน่าย

- Event RoV Young Master Championship
- ทรูช้อป ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

**สำหรับลูกค้าซิม 4G+ eSports

• รับไอเทม RoV ตลอดอายุการใช้งาน โดยสามารถรับไอเทมโค้ดได้ 1 ครั้งต่อเควส
• เงื่อนไขในการได้รับไอเทม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้
• ไอเทมโค้ดที่ได้รับมีจำนวนจำกัด กรุณากดรับภายใน 24 ชม. หลังจากที่ทำเควสสำเร็จหรือได้รับ sms แจ้งจากทางระบบ
• ไอเทมโค้ดที่ได้รับ สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง หลังจากได้รับไอเทมโค้ดแล้ว กรุณาอย่าส่งต่อให้ผู้อื่น หากมีการนำไปใช้แล้ว จะไม่สามารถรับไอเทมโค้ดใหม่ได้
• สามารถรับไอเทมโค้ดได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น โดยไอเทมโค้ดจะมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
• ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rov.truemoveh.com


รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน : ซิม 4G+ eSports

 • 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ที่เปิดใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ ในรายการส่งเสริมการขาย “ซิม 4G+ eSports” บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ)
 • 2. เมื่อเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมูฟ เอช จากรายการส่งเสริมการขาย “ซิม 4G+ eSports” นี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการตามโปรโมชั่นหลัก (ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน) ดังต่อไปนี้ 2.1 สิทธิในการเล่นเกมส์ RoV ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยไม่เสียค่าบริการ นาน 30 วัน ไดไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ RoV 2.2 สิทธิในการเล่นแอปพลิเคชั่น YouTube โดยไม่เสียค่าบริการ ในช่วงเวลา 00.00-12.00 น. นาน 30 วัน ได้ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ YouTube 2.3 สิทธิในการเล่นแอปพลิเคชั่น LINE โดยไม่เสียค่าบริการ นาน 30 วัน ได้ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุด 1.5 Mbps ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ LINE 2.4 สิทธิในการใช้บริการ WiFi ฟรีต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) นาน 30 วัน ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน 2.5 รับสิทธิใช้ อัตราค่าใช้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  2.5.1 โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 50 สตางค์ คิดตามจริงเป็นวินาที

  2.5.2 ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท

  2.5.3 ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 3 บาท

  2.5.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบต์ละ 50 สตางค์ เศษของเมกะไบต์คิดเป็นหนึ่งเมกะไบต์ ความเร็วของการใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น และอุปกรณ์ที่ใช้งาน

  2.5.5 Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

 • 3. สิทธิในการใช้บริการตามโปรโมชั่นหลัก ในข้อ 2.1 – 2.4 ดังต่อไปนี้ 3.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิในการใช้งานโปรโมชั่นหลัก (ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน) โดยไม่เสียค่าบริการใน 30 วัน นับตั้งแต่เปิดเลขหมาย หลังจากนั้นระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติ โดยมีค่าบริการ 100 บ. (ค่าบริการเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 107.00 บาท) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 รอบ นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการ 3.2 หากสิทธิที่ได้รับใช้งานไม่หมดในรอบใด ไม่สามารถสะสมไปใช้งานต่อในรอบอื่นได้ 3.3 หากในรอบใด ไม่มีการเติมเงิน หรือมียอดเงินไม่เพียงพอ ในการชำระค่าบริการต่ออายุอัตโนมัติตามที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่ได้สิทธิในรอบนั้นๆ แต่จะสามารถสมัครใช้บริการโปรโมชั่นหลัก โดยการกด USSD *900*8852#โทรออก เพื่อสมัครใช้บริการโปรโมชั่นหลัก (ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน) ได้อีกครั้ง 3.4 ระยะเวลาสิ้นสุดของโปรโมชั่นหลักแบบต่ออายุอัตโนมัติตามข้อ 2.1 – 2.4 และ ข้อ 3.3: สิทธิใช้บริการโปรโมชั่นหลัก จะต่ออายุโปรโมชั่นหลักโดยอัตโนมัติ หลังจากสิ้นสุดบริการในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 และระยะเวลาเริ่มโปรโมชั่นหลักรอบต่อไป จะนับจากวันที่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้ เป็นต้นไป 3.5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้แพ็กเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัตินี้ โดยสมัครใช้บริการเพียงครั้งเดียวสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องไปทุกรอบจนกว่าจะแจ้งยกเลิกล่วงหน้าผ่าน USSD โดยการกด *901*8852#โทรออก ซึ่งจะมีผลการยกเลิกเมื่อครบกำหนดตามรอบที่แจ้งยกเลิกนั้น
 • 4. อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว ตามข้อ 2.5 สำหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอื่นใดตามที่ระบุเท่านั้น ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษการใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษและบริการเสริมอื่นๆ
 • 5. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการโอนเงินให้เลขหมายอื่นได้ตลอดอายุการใช้บริการ
 • 6. บริการ 4G/3G สามารถใช้ได้เฉพาะกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถรองรับบริการ พื้นที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น
 • 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อเติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได้รับวันใช้งาน 30 วัน 500 บาทจะได้รับวันใช้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได้รับวันใช้งาน 100 วัน ทั้งนี้ สามารถนำมาสะสมรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
 • 8. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H 8.1 ผู้ใช้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนื่อง สามารถเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่าย .@ TrueMove Hผู้ใช้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชั่วโมง สามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI (หากไม่มีแพ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท) 8.2 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู้ให้บริการ มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง 8.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ 8.4 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น
 • 9. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 • 10. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที 10.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้ถือเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง (ก) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ (ข) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ 10.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 • 11. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระ ในการดำเนินการของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
 • 12. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 • 13. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ All Together Bonus
 • 14. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • 15. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรู คอลเซนเตอร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย